Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Clinical nutricosmetics, s.r.o IČ: 04747976 DIČ: CZ04747976, se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).

 1.     Kontaktní údaje správce jsou

            adresa: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

            e-mail: info@clinical.cz

            telefon: +420 773 225 501

 1.     Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2.     Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: +420 773 225 501

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1.     Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2.     Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 •       plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 •       oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 •       Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1.     Účelem zpracování osobních údajů je
 •       vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 •       zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1.     Správce uchovává osobní údaje
 •       po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 •       po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby
 •       podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 •       zajišťující služby provozování e-shopu  a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 •       zajišťující marketingové služby.
 1.     Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte
 •       právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •       právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 •       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 •       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 •       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 •       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, zálohy
 3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2.     S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Soubory cookie


Proč Clinical nutricosmetics zmiňuje cookies?

Soubory cookie nejsou nic nového. Nicméně všechny weby v Evropě mají povinnost informovat, které soubory cookie vkládají do hardwaru uživatele.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory, které weby vkládají do vašeho počítače, tabletu či podobného zařízení. Cookies komunikují s webovým serverem o vašem uživatelském nastavení, obsahu nákupního košíku, stavu vašeho přihlášení na webových stránkách a způsobu užívání stránek. Jinými slovy některé soubory cookie zajišťují chod webových stránek, zatímco jiné sbírají informace, na základě kterých se webové stránky vylepšují z hlediska komfortu uživatele.

Blokování cookies

V nastavení vašeho prohlížeče můžete zablokovat ukládání souborů cookie ve vašem počítači. Avšak mějte na paměti, že zablokováním můžete ztratit většinu funkcí webových stránek.

Z toho důvodu doporučujeme a věříme, že povolíte užívání cookies na našich webových stránkách. Jsou nezbytné pro několik funkcí stránek a pomáhají nám zlepšovat jejich užívání.

Používání cookies na stránkách Clinical nutricosmetics


Clinical nutricosmetics používá cookies na e-shopu a to k tomu, abyste věděli, že jste přihlášeni a co jste vložili do nákupního košíku. Tyto soubory cookie trvají pouze jednu relaci a po zavření prohlížeče jsou automaticky odstraněny.

Clinical nutricosmetics také používá cookie, který webové stránce umožňuje rozpoznat pravidelného uživatele. Tento typ cookie samozřejmě trvá déle než jednu relaci. Rovněž užíváme cookie, jenž nám ukazuje, které stránky byly během návštěvy zobrazeny, a jenž je odstraněn, jakmile stránky zavřete. Tyto soubory cookie nám dávají užitečný přehled o návštěvnosti našich webových stránek. Takto získané informace používáme výhradně ke zlepšení komfortu při užívání stránek.

Google Analytics


Kromě toho Clinical nutricosmetics využívá analytické nástroje Google Analytics, abychom mohli analyzovat, jakým způsobem se webové stránky používají. Toto jsou soubory cookie třetí strany - společnosti Google, Inc. - a komunikují se servery společnosti Google v USA.

Více si o souborech cookie Google Analytics můžete přečíst zde

Užitím webových stránek společnosti Clinical nutricosmetics vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Cookies jsou nezbytné, aby webové stránky správně fungovaly. Poskytují informace, jakým způsobem webové stránky užíváte, abychom je mohli pro vás vylepšovat. Na těchto stránkách se cookies především využívají pro měření návštěvnosti a optimalizaci obsahu.